Ankara Balkon Korkulukları Projesi

Yaşar Üniversitesi BAP086 Bilimsel Araştırma Projesi

Mimari Mirası Deneyimlemek İçin Etkileşimli Dijital Sergiler: Ankara Balkon Korkulukları Örneği [1950-1975]

Projenin Genel Tanımı

Yaygın bir coğrafi dağılımda bulunan mimari ögeleri yorumlamak ve sergilemek için dijital araçların sunduğu olanakları denemek ve “mimarlık tarihi” ve “etkileşim tasarımı” arasında işbirliği başlatmak üzere kurgulanmış “Interactive Digital Exhibits To Experience Architectural Heritage: The Case of Balcony Balustrades of Ankara (1950-1975)” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi.

Projenin Tarih Aralığı

03.02.2020-03.06.2021

Projenin Amaçları

Mimari öğelerin temsil özelliklerine yönelik sınırların etkileşimli dijital sergiler aracılığıyla geliştirilmesi

Erişilebilir bir arşivde mimari yapı bileşenleri verilerinin kaydını oluşturmaya katkıda bulunmak

Mimari yapı bileşenlerinin kolektif bellek üzerindeki etkisinin vurgulanması

Projenin Nesnesi

Projenin çalışma nesnesi, 2004-2015 yılları arasında proje koordinatörü tarafından oluşturulmuş Ankara apartmanları balkon korkuluklarının fotoğraflarından oluşan bir koleksiyondur. Bu seçim Ankara kentinde 1950-1975 yılları arasında inşa edilen yaklaşık 1800 apartman bloğunu içermektedir. Bu yılların seçilmesi, özellikle Tapu Kanuna işaret eden 1954 ve Kat Mülkiyet Kanunu’nun kabulüne işaret eden 1965 yıllarının konut üretimi bakımından bir dönüm noktası olması ve 1965 sonrasındaki 10 yıllık dönemde de etkilerinin izlenmesine dayanmaktadır. Kentsel parsellerin sınırlamaları yüzünden gerçekleşen apartman standardizasyonu, mimarları veya diğer yapı müelliflerini bu yıllarda kentin yeni yüzünün monotonluğunu kırma yolları aramaya zorlamıştır. Bu yeni yüzün yan ögelerinden biri, cepheye hareket kazandırma eğiliminde, apartman cephelerine öznel dokunuşların basit bir aracı olan ve sıradan olanı estetik hale getirmek için rol üstlenen demir balkon korkulukları idi. Bu korkuluklar aynı zamanda, Ankara’da yeni oluşan konut imgesinin de aracı olmaktaydı. Proje kapsamındaki dijitalleştirme sürecinin rolü, bilginin korunmasını ve yapıların önceki aşamalarının izlerinin depolanabilir ve üst üste binebilir şekilde katmanlaştırılmasını garanti etmektir. Türkiye’nin özel durumunda, hızlı kentsel yenileme süreci nedeniyle, apartman bloklarının mimari yapı bileşenlerinin dijital olarak dahi korunması daha da önemli hale gelmektedir.

Korkulukların seçim kriterleri:

Bölge Seçimi: Belirtilen dönemi temsil eden apartman tipolojisini en yoğun olarak içeren olan Çankaya İlçesi.

Mahalle seçimi: Çankaya İlçesinde bulunan 124 mahalleden 41 mahalle. Bu 41 mahallenin seçimi, kent içinde apartman tipolojisinin gelişimindeki yerleriyle ilişkilidir.

Sokak seçimi: Seçilen mahallelerdeki tüm sokaklar analiz edilmiştir.

Apartman seçimi: Yalın tasarım anlayışıyla ele alınmış korkuluklara sahip tüm apartmanlar.

Yaşar University BAP086 SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT

Interactive Digital Exhibits To Experience Architectural Heritage: The Case of Balcony Balustrades of Ankara (1950-1975)

General Description

This project focuses on the adoption of computational design practices for the visualization of architectural building components and their reflections on society. The idea is to initiate a collaboration between the disciplines of interaction design and architectural history and experiment with the possibilities offered by digital tools to interpret, appreciate and exhibit architectural elements which by definition exist in a widespread geographical distribution that makes them difficult to see, compare understand in association.

Project Period

03.02.2020-03.06.2021

Aim

To develop the boundaries of interactive digital exhibits towards the specificities of the representation of architectural elements

To explore the effect of architectural building components to society and its collective memory

To preserve a rich record of architectural building components data in an accessible archive

To divulge the results as discoveries and experiments with the international academic communities interested in these disciplines.

Scope

As a specific case, a collection of photographs of Ankara apartment building balcony balustrades is adopted as a starting subject of the investigation, created by the project coordinator between 2004-2015. This selection includes 1850 apartment blocks built in the city of Ankara between 1950-1975.

This era is considered important, because especially, marking the Private Land Register Law, 1954; and marking the Property ownership law, 1965, are turning points in terms of dwelling production in Ankara, being the capital, as well as in Turkey. Following the interest of the researchers, the selection and records of these apartments have been already built and it is for this reason chosen as a case study. Apartment building standardization due to the limitations of urban parcels forced architects or other building actors to seek ways to break the monotony of the new face of the city in these years. One of the elements of this new face was the iron balcony balustrades, which tended to provide movement to the façade as a simple tool of subjective touches to the apartment facades. These balustrades were also instrumental in the newly formed housing image of Ankara. The role of the digitization process is also to guarantee preservation and stratification of information. This aspect is interesting from a historical as well as from an architectural perspective; traces of previous stages of the building can be stored and overlapped constituting a possible use for the archiving of a city. In the specific case of Turkey, due to the rapid urban renewal process, the preservation of the architectural building components of apartment buildings become more crucial.

The selection of the balustrades was realized as described below:

District Selection: Çankaya District, which includes the emerging apartment building typology of the era.

Neighborhood selection: 41 neighborhoods out of all 124 neighborhoods in Çankaya District. The selection of 41 depends on their historical place in the development of apartment building typology within the city.

Street selection: All streets in the selected neighbourhoods were analyzed.

Apartment building selection: All apartment buildings that have simple balustrades in line with the architectural idea of midcentury modernism.